Tuesday, 26/05/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355822126
  • Email:
   trangnino1509@gmail.com
 • Tạ Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0392861897
  • Email:
   Tathithuylinh2302@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên kế toán
  • Điện thoại:
   0983290387
 • Đoàn Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên Y tế
  • Điện thoại:
   0975914635
  • Email:
   chuyenchinh2015@gmail.com
 • vũ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0912867482
  • Email:
   Thuytoan13091980@gmail.com
 • Hoàng Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0934251976
  • Email:
   hoangthiphuong51976@gmail.com
 • Bùi Thị Lệ Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0978650824
  • Email:
   yengiang.thcspd2gmail.com
 • Lê Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0384412845
  • Email:
   Lelienminhanh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352511990
  • Email:
   nguyenchinh.sp@gmail.com